Masal | Konular | Kitaplar

Muhtırayı getiren olaylar

15-16 Haziran Olayları

1970'te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı İş Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan tasarı, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle önce Millet Meclisi ardından Senato'dan geçirildi. Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi. Yasa taslağı 11 Haziran 1970'te cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla yürürlüğe girdi.

Kanunlaşan tasarı esas olarak Türk-İş'ten DİSK'e işçi akışını önlemeyi amaçlamaktaydı. DİSK ve bağlı sendikalar yeni yasaya tepki gösterdiler. Türkiye İşçi Partisi ise sözkonusu yasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı ve iptal davası açtı.

DİSK'li sendikacıların ve yöneticilerin tepkileri, 15 Haziran 1970 sabahı, İstanbul'un belli başlı merkezlerine doğru yürüyüşe geçmeleriyle yeni bir evreye girdi.

Gösterilere pek çok fabrikadan 75.000 dolaylarında işçi katıldı.

Gösterilen tepki esas olarak DİSK üyesi işçilerden geldiği halde, yürüyüşlere çok sayıda Türk-İş işçisi de toplu halde katıldı.

Olayların birinci günü akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilan etti. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar. Kadıköy'de meydana gelen olaylarda 2 işçi, 1 polis ve 1 esnaf yaşamını yitirdi.

16 Haziran'da Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'de de küçük çaplı olaylar yaşandı.
Muhtırayı getiren olaylar
Kanlı Pazar

Kanlı Pazar, 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul Beyazıt meydanında ABD'nin 6. Filo'sunu protesto etmek için 76 gençlik örgütünün toplandığı sırada meydana gelen olaylardır. Gösteri için valilikten izin alınmıştır. Gösteri yapılmadan önceki günlerde Komünizmle Mücadele Derneği uyarılarda bulunarak halkı tepkiye çağırdı. O gün, diğer bir grup da Beyazıt meydanında taşlı sopalı beklemeye koyuldular. İki grup meydanda karşılaştı. Olaylar sırasında Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adlı gençler bıçaklanarak öldü.
Darbe teşebbüsü ve bir itiraf

Eğer muhtıra verilmemiş olsaydı, TSK içinde kurulmuş olan ve başında Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun bulunduğu gizli askeri cunta fiilen 9 Mart 1971 tarihinde darbe yapacaktı. Darbe teşebbüsü önceden haber alınmış ve adı karışan rütbesi orgeneralden aşağıdakiler emekliye sevkedilmişlerdi.

12 Mart 1971 darbesine giden süreçte Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim gazetesi etrafında toplanan ve içlerinde 27 Mayıs Darbesini yapan Millî Birlik Komitesi'nin önemli Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun da bulunduğu "Milli Demokratik Devrimciler", o dönemin siyasi partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamaca olduğunu ileri sürerek ulusçu-devrimci yöntem olarak ifade edilen ilkeler doğrultusunda parlamento dışı muhalefeti savunuyorlardı. Devrim gazetesinin genel yayın yönetmeni Hasan Cemal çok sonraları anılarını anlattığı yazısında o zamanki maksatlarının "ulusalcı" subayları ikna ederek onlarla birlikte bir "Milli Demokratik Devrim" darbesi yapmak olduğunu yazdı. (Milliyet-25 Mart Salı 2008)
12 Eylül'ü hazırlayan muhtıra

Bin yıl sürecek denilen ancak 10 yılını bile dolduramayan 28 Şubat'ın bir benzeri günümüzden 39 yıl önce de yaşandı. Ekonomik kriz, parti bölünmeleri ve öğrenci olayları sebebiyle ülkede çıkarılan karışıklıklar, askerin hükümete muhtıra vermesine sebep oldu. Muhtıra başbakanın istifasını getiriken sonrasındaki 12 Mart Hükümetleri askerin siyasi sistem içindeki yerini sağlamlaştırmaktan başka bir işlev görmedi. 12 Mart'tan sonra hiçbir parti tek başına çoğunluk sağlayamadı, dolayısıyla Türkiye, 1970'lerde, 12 Eylül 1980'e kadar gidecek siyasal istikrarsızlık süreci içine girdi.

1960'lı yılların sonlarında Türkiye'nin çıkmazları yeni bir askeri müdahalenin ayak seslerini duyurmaya başladı. 1969 seçimlerinden Adalet Partisi (AP) tek başına iktidar olarak çıktı. Ancak, Demokrat Partililer'in siyasal haklarının iadesi konusunda çıkan görüş ayrılığı partiden büyük bir grubun kopmasına neden oldu ve Demokratik Parti adıyla yeni bir parti kuruldu.
Öğrenci hareketleri ve silahlı eylemler

Bu bölünme hükümetin meclisteki oy oranını düşürürken, zayıf hükümetlerden yakınan kesimlerin eline de büyük bir koz geçmiş oldu. Bu arada 1960'lı yılların ortalarında başlayan öğrenci hareketleri 1970'lerin başında nitelik değiştirmiş, çeşitli gruplar silahlı eylemlere başlamıştı. Sendikalar için hazırlanan yasa tasarısına karşı 15-16 Haziran 1970'de gerçekleştirilen işçi eylemleri de toplumsal huzursuzluğun bir başka göstergesiydi.
DP'nin devamı!..

Huzursuzluk, AP'yi başından beri DP'nin devamı olarak görmüş olan Silahlı Kuvvetlerin de elini güçlendirdi. 70'lerin başında, Silahlı Kuvvetler reform taleplerini yüksek sesle ifade etmeye başladı ve kuvvet komutanlarının başbakana ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili uyarı mektupları göndermesi askeri müdahale söylentilerinin yaygınlaşmasına yol açtı.

Bu arada Silahlı Kuvvetler içinde bir kesim "milli devrimci bir gelişme stratejisi" benimsedi ve benzerlerine Mısır ve Cezayir'de rastlanan "sol" bir askeri müdahale arayışına girdi. Bütün bu gelişmeler karşısında, Başbakan Süleyman Demirel istifa önerilerini sürekli geri çevirdi ve güvensizlik oyu almadan hükümetten çekilmesinin söz konusu olmayacağını bildirdi.

Bu ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimi hükümete bir muhtıra verdi ve 12 Mart Muhtırası diye anılan bu müdahaleyle yeni bir döneme girildi.
Atatürk'ün hedef gösterdiği uygarlık seviyesine ulaşmak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu'nun imzasını taşıyan muhtıra şu maddelerden oluştu:

1- Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

2- Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri'nin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partilerüstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir.

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize.
Başbakan Demirel'in istifası

Muhtırayı alan Başbakan Demirel hemen istifa ederken, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ordunun görevini yaptığını, ana muhalefet partisi CHP lideri İsmet İnönü ise başbakanın istifasının demokratik bir istifa olduğunu söyledi.

Muhtıra başlangıçta değişik çevrelerce de desteklendi. Ama 12 Martçılar'ın ilk önemli icraatlarından biri ordu içinde geniş bir tasfiye yapmak ve "sol" darbe hazırlıkları içinde olduğu söylenen subayları ordudan çıkartmak oldu. Ardından 1961 Anayasası'nın öngördüğü temel hak ve özgürlüklere önemli kısıtlamalar getirilen olağanüstü bir ara rejim dönemine girildi.

Kendisine yeni hükümeti kurma görevi verilen CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, partisinden istifa ettikten sonra, 26 Mart'ya yeni hükümeti açıkladı. 25 kişilik kabinede 5 AP'li, 3 CHP'li ve 1 de MGP'li üye yer alırken, kalan 14 bakan TBMM dışından seçildi. 7 Nisan'da yapılan oylamada 46 red, 3 çekimser oya karşın 321 oyla güvenoyu aldı. 74 Milletvekili oylamaya katılmadı.

Bu arada yasadışı örgütlerin banka soygunları ve adam kaçırma eylemleri hızla devam ediyordu.

Hükümet, 26 Nisan'da muhalefeti iyice sindirmek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 ilde sıkıyönetim ilan etti ve hemen ardından geniş çaplı tutuklamalar başladı. Sıkıyönetim komutanlıkları çeşitli derneklerin faaliyetlerini durdururken, bazı gazetelerin yayımına geçici bir süre için yasak koydu.
Müftüoğlu'nu rahmetle anıyoruz

Osmanlı'yı reddeden resmi tarihe başkaldıranlardan Mustafa Hayrettin Tatlısu (Müftüoğlu) 1925 yılında Eskişehir'de doğdu. Mücadeleci yapısı onu doğduğu yerden 18 yaşında kopararak İstanbul'a getirdi. İstanbul'da 1944-1950 yılları arasında Volkan ve Kızılelma adlı mecmuaları yayınlayan Müftüoğlu, bir de yayınevi kurdu. Sonraki yıllarda Büyük Doğu'yu kuran Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in yanında çalışmalarına devam etti. O yıllarda bir mahkemeden diğerine koşuyordu. Üstada olan yakınlığı ona önemli olaylara tanıklık etme fırsatı verdi. 1973 yılında kurulan Millî Gazete'nin yazarları arasında yer aldı. Kaleminin keskinliği ve resmi tarihi reddi ile öne çıkan Mustafa Müftüoğlu, diğer gazetelerden gelen teklifleri geri çevirerek "Ben şu anda Millî Gazete'de yazıyorum. Kovuluncaya kadar da yazacağım" diyerek bir vefa örneği gösterdi. Mustafa Müftüoğlu, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde büyük bir kalabalığın katılımıyla kılındı. Kozlu Mezarlığı'nda babası Ali Osman Tatlısu'nun yanında toprağa verildi. Müftüoğlu, Millî Gazete'deki 34 yıllık yazı hayatının yanı sıra "Çankaya'da Kâbus, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yüz Küçük Adam, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdulhamid, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Memen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri ve 31 Mart Vakası" isimli kitapları da yayınlamıştır.

Konular

Reasonable Rado Reproduction Timepieces Accentuate Your thing and search
Gorgeous U-Boat FlightDeck Chronograph Swiss 7750 Movements PVD Circumstance Watch
Tag Heuer Monaco 62 Eight Microtimer Electronic View within Straightforward Style
Cartier Sun glasses-Double of Jeweler
Level Heuer Blueprint 1 Woman Yin Yang View with Wonderful High end Style and design
Rolex Daytona White Gold Or Platinum and Gemstone Timepieces
Audemars Piguet Replica Watch – Suitable Site for you
Reasons why you should Have fun with Free Slot machines On the internet
On the web Casino Activities plus Strategies to Newbies
Hardly any Down load On the net Pai gow poker
The Most Beneficial Online Casino Guide: A review of Why Taking part in Online Is Greater
Important Things About Internet Based Present day Casino Playing and American stock exchange
What You Must Know About Cost-free On line casino Reward Loans
Actively playing Internet Casino Video games as well as the Rules Which Follow
Promotion's An excellent Risk Advertising Gambling establishment Sets
What Venture You are going to Miss When You Neglect On the net Slot machine games
The Well known Nyc Hotel and Internet casino
To get the best practical experience have fun with Online Casinos Games below and luxuriate in
In The Event You Spend On a Casino Gambling Information?
A Real Income Enjoying In An Internet Casino
Free Online Gambling establishment Video games: A person Form Of Revolutionary Enjoyment Activity
Some effectively-well-known cost-free on the net video poker machines!
Why You Need To Watch out for Protected Web Casino Internet sites
On the internet Twenty-one And Slot machine games: Certain Techniques For The Successful Formula
Receiving The Ideal Internet casino Add-ons On the net
Enjoy Absolutely free Or Paid for Fresh fruit Bamboula On line
Information On Billionaire Web Casino
Online Casino Online games and Suggestions for Newcomers
On the internet spots Where to find the best kinds
The Net On line casino In comparison to the Local Gambling establishment